15.19. 配​​​​​​​置​​​​​​​虚​​​​​​​拟​​​​​​​ CPU 的​​​​​​​数​​​​​​​量​​​​​​​

You can use virsh to modify a Virtual Machine's number of CPUs:
virsh setvcpus [domain-name | domain-id | domain-uuid] [count]
注​​​​​​​意​​​​​​​,新​​​​​​​的​​​​​​​数​​​​​​​量​​​​​​​不​​​​​​​能​​​​​​​超​​​​​​​过​​​​​​​你​​​​​​​在​​​​​​​创​​​​​​​建​​​​​​​虚​​​​​​​拟​​​​​​​机​​​​​​​时​​​​​​​指​​​​​​​定​​​​​​​的​​​​​​​数​​​​​​​量​​​​​​​。​​​​​​​

为了尽快向用户提供最新的信息,本文档可能会包括由机器自动从英文原文翻译的内容。如需更多信息,请参阅此说明。