Menu Close

13.2. 設定したRBAC ポリシーの確認

 1. 既存の RBAC ポリシーの ID を取得するには、neutron rbac-list オプションを使用してください。

  # neutron rbac-list
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
  | id                  | object_type | object_id              |
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
  | 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709 | network   | fa9bb72f-b81a-4572-9c7f-7237e5fcabd3 |
  | bbab1cf9-edc5-47f9-aee3-a413bd582c0a | network   | 9b2f4feb-fee8-43da-bb99-032e4aaf3f85 |
  +--------------------------------------+-------------+--------------------------------------+
 2. neutron rbac-show を使用して特定の RBAC エントリーの詳細を表示します。

  # neutron rbac-show 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709
  +---------------+--------------------------------------+
  | Field     | Value                |
  +---------------+--------------------------------------+
  | action    | access_as_shared           |
  | id      | 314004d0-2261-4d5e-bda7-0181fcf40709 |
  | object_id   | fa9bb72f-b81a-4572-9c7f-7237e5fcabd3 |
  | object_type  | network               |
  | target_tenant | 4b0b98f8c6c040f38ba4f7146e8680f5   |
  | tenant_id   | 98a2f53c20ce4d50a40dac4a38016c69   |
  +---------------+--------------------------------------+