Appendix A. List of tickets by component

Bugzilla and JIRA IDs are listed in this document for reference. Bugzilla bugs that are publicly accessible include a link to the ticket.

ComponentTickets

389-ds-base

BZ#2052527, BZ#2057063, BZ#2057066, BZ#1872451, BZ#2053204, BZ#2063140, BZ#2047175

NetworkManager

BZ#2068525, BZ#2059608, BZ#2030997, BZ#2079849, BZ#2097293, BZ#2029636, BZ#1894877, BZ#2151040

anaconda

BZ#2059414, BZ#2053710, BZ#2082132, BZ#2050140, BZ#1877697, BZ#1914955, BZ#1929105, BZ#1997832, BZ#2052938, BZ#2107346, BZ#2125542, BZ#2115783

ansible-collection-microsoft-sql

BZ#2066337

ansible-collection-redhat-rhel_mgmt

BZ#2112434

ansible-freeipa

BZ#2076567

bind

BZ#1984982

catatonit

BZ#2074193

chrony

BZ#2047415, BZ#2051441

clevis

BZ#2107078

cloud-init

BZ#1750862

cockpit-appstream

BZ#2030836

cockpit

BZ#2056786

cronie

BZ#2090691

crypto-policies

BZ#2102774, BZ#2070604

cyrus-sasl

BZ#1995600

device-mapper-multipath

BZ#2084365, BZ#2033080, BZ#2011699

distribution

BZ#2063773

dnf-plugins-core

BZ#2066646

dnf

BZ#2053014, BZ#2073510

dotnet7.0

BZ#2112027

dyninst

BZ#2057675

edk2

BZ#1935497

elfutils

BZ#2088774

fapolicyd

BZ#2100041, BZ#2054740, BZ#2070655

firefox

BZ#2013247

firewalld

BZ#2040689, BZ#2039542

frr

BZ#2069563

gcc-toolset-12-annobin

BZ#2077438

gcc-toolset-12-binutils

BZ#2077445

gcc-toolset-12-gcc

BZ#2077465

gcc-toolset-12-gdb

BZ#2077494

gcc

BZ#2063255

gdb

BZ#1870017

gdm

BZ#2097308

gimp

BZ#2047161

glibc

BZ#2033683, BZ#2096191, BZ#2063142, BZ#2077838, BZ#2085529, BZ#2003291, BZ#2091549

gnome-settings-daemon

BZ#2100467

gnupg2

BZ#2070722, BZ#2073567

gnutls

BZ#2042009

golang

BZ#2075169, BZ#2111072, BZ#2092016

grub2

BZ#2074761, BZ#2026579

grubby

BZ#1978226, BZ#1969362, BZ#2127453

httpd

BZ#2079939, BZ#2065677

ipa

BZ#747959, BZ#2091988, BZ#2083218, BZ#2100227, BZ#2084180, BZ#2084166, BZ#2069202, BZ#2057471, BZ#2124243, BZ#2089907

jmc-core

BZ#1980981

kdump-anaconda-addon

BZ#1959203, BZ#2017401

kernel-rt

BZ#2061574

kernel

JIRA:RHELPLAN-117713, BZ#2027894, BZ#2066451, BZ#2079368, BZ#2065226, BZ#2013413, BZ#2069045, BZ#2001936, BZ#2097188, BZ#2096127, BZ#2054379, BZ#2073541, BZ#2030922, BZ#1945040, BZ#2100898, BZ#2068432, BZ#2046472, BZ#1613522, BZ#1874182, BZ#1995338, BZ#1570255, BZ#2023416, BZ#2021672, BZ#2000616, BZ#2013650, BZ#2132480, BZ#2060150, BZ#2059545, BZ#2069758, BZ#1960467, BZ#2005173, BZ#2129288

kexec-tools

BZ#2064708, BZ#2065013

keylime

BZ#2138167, BZ#2140670, BZ#2142009

kmod-kvdo

BZ#2064802

kmod

BZ#2103605

krb5

BZ#2068935, BZ#2106043, BZ#2060798, BZ#2077450, BZ#2106296, BZ#2060421

libdnf

BZ#2108969

libnvme

BZ#2099619

libsepol

BZ#2069718, BZ#2079276

libvirt

BZ#2064194, BZ#2014487

libvpd

BZ#2051288

libxcrypt

BZ#2034569

llvm-toolset

BZ#2061041

lsvpd

BZ#2051289

lvm2

BZ#2038183

maven

BZ#2083112

mysql

BZ#1991500

nfs-utils

BZ#2081114

nmstate

BZ#2084474, BZ#2082043

nodejs

BZ#2083072

nss

BZ#2091905

nvme-cli

BZ#2090121

nvme-stas

BZ#1893841

open-vm-tools

BZ#2061193, BZ#2037657

opencryptoki

BZ#2044179

openscap

BZ#2109485

openssh

BZ#2066882, BZ#2087121, BZ#2056884

openssl

BZ#2060510, BZ#2053289, BZ#2066412, BZ#2063947, BZ#2004915, BZ#2058663, BZ#1975836, BZ#1681178, BZ#1685470, BZ#2060044, BZ#2071631

pacemaker

BZ#2121838, BZ#2072108

pause-container

BZ#2106816

pcre2

BZ#2086494

pcs

BZ#2024522, BZ#2054671, BZ#2058251, BZ#2058252, BZ#2058246, BZ#2058243, BZ#1301204

php

BZ#2070040

pki-core

BZ#2084181

podman

BZ#2097708, BZ#2027576, BZ#2069279

policycoreutils

BZ#2115242

powerpc-utils

BZ#1920964

ppc64-diag

BZ#2051286

procps-ng

BZ#2052536, BZ#2003033

pykickstart

BZ#2083269

qemu-kvm

BZ#2044218, BZ#1965079, BZ#1951814, BZ#2060839, BZ#2014229, BZ#2052424, BZ#1817965, BZ#1789206, BZ#2090712, BZ#2020146

rear

BZ#2111059, BZ#2097437, BZ#2115958, BZ#2083272, BZ#2120736, BZ#2119501

resource-agents

BZ#1826455

rhel-system-roles

BZ#2072385, BZ#2086965, BZ#2065337, BZ#2079622, BZ#2043010, BZ#2065383, BZ#2112145, BZ#2052081, BZ#2052086, BZ#2065392, BZ#2072742, BZ#2072745, BZ#2072746, BZ#2075119, BZ#2078989, BZ#2079627, BZ#2093423, BZ#2100292, BZ#2100942, BZ#2115154, BZ#2115157, BZ#2115152, BZ#2051737, BZ#2065382, BZ#2065394, BZ#2115886, BZ#2100605, BZ#2060523, BZ#2060525, BZ#2065393, BZ#2070462, BZ#2083376, BZ#2083410, BZ#2100286, BZ#2109998, BZ#2115156, BZ#2071804, BZ#2100294, BZ#1999770

rsyslog

BZ#2064318

rust

BZ#2075337

s390utils

BZ#1870699, BZ#1932480

samba

BZ#2077487, Jira:RHELDOCS-16612

sblim-wbemcli

BZ#2083577

scap-security-guide

BZ#2070563, BZ#2120978, BZ#2038978

selinux-policy

BZ#1965013, BZ#2081425, BZ#2076681, BZ#2064274

sos

BZ#1869561

sssd

BZ#1978119, BZ#2065693, BZ#2056482

stalld

BZ#2107275

stratisd

BZ#1990905, BZ#2040352, BZ#2039960, BZ#2007018, BZ#2005110, BZ#2041558

subscription-manager

BZ#2092014, BZ#2136694

systemd

BZ#2018112

systemtap

BZ#2083727

tigervnc

BZ#2060308

tpm2-tools

BZ#2090748

tuned

BZ#2093847

ubi8-container

BZ#2120378

udisks2

BZ#1983602

unbound

BZ#2087120, BZ#2071543, BZ#2070495

valgrind

BZ#1993976

virt-who

BZ#2054504

virtio-win

BZ#1969724, BZ#2084003

whois

BZ#2054043

xmlstarlet

BZ#2069689

xorg-x11-server

BZ#1894612

other

JIRA:RHELPLAN-92522, BZ#2125549, BZ#2128016, BZ#1937031, JIRA:RHELPLAN-121982, JIRA:RHELPLAN-95456, JIRA:RHELPLAN-122321, JIRA:RHELPLAN-118462, JIRA:RHELPLAN-101140, JIRA:RHELPLAN-132023, JIRA:RHELPLAN-123369, JIRA:RHELPLAN-117109, JIRA:RHELPLAN-130379, BZ#2049492, JIRA:RHELPLAN-130376, JIRA:RHELPLAN-122735, BZ#2070793, BZ#2122716, JIRA:RHELPLAN-123368, JIRA:RHELPLAN-135601, JIRA:RHELPLAN-135602, BZ#2139877, JIRA:RHELPLAN-122776, JIRA:RHELPLAN-121180, BZ#2094015, JIRA:RHELPLAN-109067, JIRA:RHELPLAN-115603, JIRA:RHELPLAN-65217, BZ#2020529, BZ#2030412, BZ#2046653, JIRA:RHELPLAN-103993, JIRA:RHELPLAN-122345, JIRA:RHELPLAN-129327, JIRA:RHELPLAN-74672, BZ#1927780, JIRA:RHELPLAN-110763, BZ#1935544, BZ#2089200, JIRA:RHELPLAN-15509, JIRA:RHELPLAN-99136, JIRA:RHELPLAN-103232, BZ#1899167, BZ#1979521, JIRA:RHELPLAN-100087, JIRA:RHELPLAN-100639, JIRA:RHELPLAN-10304, BZ#2058153, JIRA:RHELPLAN-113995, JIRA:RHELPLAN-121048, JIRA:RHELPLAN-98983, JIRA:RHELPLAN-131882, JIRA:RHELPLAN-137660, BZ#1640697, BZ#1697896, BZ#2047713, JIRA:RHELPLAN-96940, JIRA:RHELPLAN-117234, JIRA:RHELPLAN-119001, JIRA:RHELPLAN-119852, BZ#2077767, BZ#2053598, BZ#2082303, JIRA:RHELPLAN-121049, JIRA:RHELPLAN-109613, JIRA:RHELPLAN-135600, BZ#2149172