Appendix A. List of Bugzillas by Component

Table A.1. List of Bugzillas by Component

ComponentRelease NotesTechnical Notes
 New FeaturesKnown IssuesNotable Bug Fixes
389-ds-baseBZ#1330758BZ#1404443BZ#1266920, BZ#1327065, BZ#1352109, BZ#1369572, BZ#1370145, BZ#1371678, BZ#1371706, BZ#1382386, BZ#1387022, BZ#1387772, BZ#1399600, BZ#1402012, BZ#1403754, BZ#1406835, BZ#1410645
NetworkManagerBZ#1308730  
alsa-utils  BZ#1108292
anaconda BZ#914637, BZ#1014425, BZ#1253223, BZ#1416653BZ#1177984, BZ#1329171, BZ#1346725, BZ#1350296
auditBZ#1369249  
autofs  BZ#703846, BZ#1277033, BZ#1350786, BZ#1384404
bind  BZ#1325081
ca-certificatesBZ#1368996  
cloud-initBZ#1421281  
clufterBZ#1367536  
control-center  BZ#1217790
cpuidBZ#1316998  
cups BZ#1099617, BZ#1268131 
db4  BZ#1272680
device-mapper-multipathBZ#1305589, BZ#1310320, BZ#1333334, BZ#1355669, BZ#1377532 BZ#1328077, BZ#1343747, BZ#1349376, BZ#1364879
dhcpBZ#1321945BZ#1297445 
distributionBZ#1339222  
dstat  BZ#989779
efibootmgr  BZ#1347283
gdb  BZ#1316539
gdm  BZ#1083680, BZ#1337067
ghostscript BZ#1411843BZ#1410260
git  BZ#874659
glibcBZ#1101858 BZ#1012343, BZ#1223095, BZ#1270950, BZ#1331304, BZ#1338673, BZ#1373646
gnome-session  BZ#1320245
gnome-settings-daemon  BZ#966658
grub  BZ#1124862
httpd  BZ#1349546
initscriptsBZ#1157856BZ#1090559BZ#1086388, BZ#1278519, BZ#1311811, BZ#1315018, BZ#1320366, BZ#1331684, BZ#1350602
ipaBZ#1367026BZ#1399058 
kernelBZ#1167938, BZ#1306457, BZ#1306469, BZ#1343743, BZ#1347825, BZ#1349112, BZ#1352824, BZ#1365049, BZ#1392941BZ#822725, BZ#1012684, BZ#1111683, BZ#1121888, BZ#1224673, BZ#1288597, BZ#1315832, BZ#1396336BZ#1080701, BZ#1083110, BZ#1089134, BZ#1230719, BZ#1247218, BZ#1255272, BZ#1267754, BZ#1268434, BZ#1273339, BZ#1277241, BZ#1289559, BZ#1291369, BZ#1293709, BZ#1295008, BZ#1295575, BZ#1295969, BZ#1300681, BZ#1301903, BZ#1304114, BZ#1304849, BZ#1304864, BZ#1309875, BZ#1311537, BZ#1313035, BZ#1313663, BZ#1316845, BZ#1316861, BZ#1318500, BZ#1320215, BZ#1320595, BZ#1321094, BZ#1321259, BZ#1323053, BZ#1323945, BZ#1324680, BZ#1324697, BZ#1327680, BZ#1327715, BZ#1328115, BZ#1339563, BZ#1340999, BZ#1342659, BZ#1343105, BZ#1346399, BZ#1347189, BZ#1349069, BZ#1353844, BZ#1356231, BZ#1372088
krb5BZ#1351284  
libcacard BZ#1331471 
libguestfs  BZ#1388407
libvirtBZ#1333415  
luciBZ#885028, BZ#1173942  
lvm2  BZ#1328245
mdadm  BZ#1340768, BZ#1348925, BZ#1413615, BZ#1413937
microcode_ctl  BZ#1322525
module-init-tools  BZ#1284935
mutt  BZ#1196787
nss-pam-ldapd BZ#1401632 
openldap  BZ#1249092
openscapBZ#1364207  
openwsman  BZ#1152654
otherBZ#1318326BZ#1336548 
pacemakerBZ#1253325 BZ#1322595
pamBZ#1404832  
perl  BZ#1364206
perl-Frontier-RPC  BZ#832390
perl-IO-Socket-SSLBZ#1331037  
perl-Net-SSLeayBZ#1325407  
perl-libwww-perl  BZ#1400632
pki-core  BZ#1403943
postfixBZ#1287192  
ppc64-diag  BZ#1348279
preupgrade-assistantBZ#1427713  
preupgrade-assistant-el6toel7BZ#1392018, BZ#1402478, BZ#1406464BZ#1366671, BZ#1388967 
procps  BZ#1322111
psacct  BZ#1182317
python-ethtool  BZ#1032779
python-virtinst  BZ#1350683
qemu-kvm BZ#1063124, BZ#1198956, BZ#1209362, BZ#1271469, BZ#1346153, BZ#1371765BZ#876993, BZ#1297653, BZ#1321862, BZ#1356924
radvd BZ#1058698 
rear BZ#1313417, BZ#1320551 
resource-agentsBZ#1336846  
rgmanager  BZ#1084053, BZ#1228170, BZ#1342825, BZ#1414139
rsyslog7BZ#1323199  
ruby  BZ#1331086
sblim-sfcb  BZ#907204
scap-security-guideBZ#1311491  
sssdBZ#1324428, BZ#1329378 BZ#1293168, BZ#1321884, BZ#1327272, BZ#1335400, BZ#1336453, BZ#1340176, BZ#1367435, BZ#1374813
tboot  BZ#1321857, BZ#1323660
tcsh  BZ#885901, BZ#1334751, BZ#1338986
tog-pegasus  BZ#1277655
virt-manager  BZ#1321729, BZ#1333290
virt-what  BZ#1312431
virtio-winBZ#1303906  
vsftpdBZ#1350724  
wpa_supplicant  BZ#1359044
xorg-x11-drv-vmmouse BZ#1322712 
xorg-x11-drv-vmware BZ#1320480 
xorg-x11-server BZ#1076595