Chapter 7. Configuring JBossJTA

7.1. Configuring options

JTA Configuration Options and Default Values shows the configuration features with default values and relevant section numbers for more detailed information.

JTA Configuration Options and Default Values

com.arjuna.ats.jta.supportSubtransactions
Default Values: Yes/No
com.arjuna.ats.jta.jtaTMImplementation
com.arjuna.ats.jta.jtaUTImplementation
Default Values: com.arjuna.ats.internal.jta.transaction.arjunacore.TransactionManagerImple/com.arjuna.ats.internal.jta.transaction.jts.TransactionManagerImple
com.arjuna.ats.jta.xaBackoffPeriod
com.arjuna.ats.jdbc.isolationLevel
Default Values: Any supported JDBC isolation level.
com.arjuna.ats.jta.xaTransactionTimetouEnabled
Default Values: true / false