Fuse ESB Enterprise 7.1

JBI Component API Reference

Java Business Integration (JBI) API Reference

1. JBI Component API Reference

Access the JBI Component API through the following link: JBI Component API Reference